Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

jeshoots-com-l0j0DHVWcIE-ξεμπλοκάρισμα

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για οποιονδήποτε αφορά την εγγραφή και την εμπλοκή των μαθημάτων στο MaxCoach Online Course Education center.

Διαθεσιμότητα ιστότοπου

 1. Το μέλος αναγνωρίζει ότι η κυκλοφορία δεδομένων μέσω του Διαδικτύου μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις
  κατά τη λήψη πληροφοριών από τον ιστότοπο και, κατά συνέπεια, δεν φέρει ευθύνη της Εταιρείας για καθυστερήσεις που είναι συνηθισμένες κατά τη χρήση του Διαδικτύου.
 2. Το μέλος αναγνωρίζει επίσης και αποδέχεται ότι ο ιστότοπος δεν θα είναι διαθέσιμος σε συνεχή βάση εικοσιτεσσάρων ωρών λόγω τέτοιων καθυστερήσεων ή καθυστερήσεων που προκαλούνται από την αναβάθμιση, την τροποποίηση ή την τυπική συντήρηση της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 1. Το διαδικτυακό μάθημα ανήκει στην Εταιρεία και προστατεύεται από αμερικανικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικού μυστικού και άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.
 2. Κανένα δικαίωμα, τίτλος ή ενδιαφέρον για το διαδικτυακό μάθημα ή οποιοδήποτε τμήμα του, δεν μεταβιβάζεται σε οποιοδήποτε Μέλος και όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν, διατηρούνται από την Εταιρεία.
 3. Το όνομα της εταιρείας, το λογότυπο της εταιρείας και όλα τα σχετικά ονόματα, λογότυπα, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, σχέδια
  και συνθήματα, είναι εμπορικά σήματα της Εταιρείας. Το μέλος δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τέτοια σήματα
  χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας.

Εταιρικές υποχρεώσεις

Η Εταιρεία θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να επιτρέψει την πρόσβαση στο διαδικτυακό μάθημα, εκτός από την προγραμματισμένη συντήρηση και τις απαιτούμενες επισκευές, και εκτός από τυχόν διακοπή που οφείλεται σε αιτίες πέραν του εύλογου ελέγχου ή δεν είναι λογικά προβλέψιμο από την Εταιρεία.

Κυβερνητικό Δίκαιο και Χώρος

 1. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ερμηνεύονται και διέπονται από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
 2. Εάν κάποια από τις διατάξεις, είτε εν όλω είτε εν μέρει, της σύμβασης είναι ή καθίσταται άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, αυτό δεν θα οδηγήσει σε ακύρωση των υπόλοιπων διατάξεων αυτής.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 01/01/2020

Επιλέξτε τα πεδία που θα εμφανιστούν. Άλλοι θα κρυφτούν. Μεταφορά και απόθεση για αναδιάταξη της παραγγελίας.
 • Εικόνα
 • Κωδικός
 • Βαθμολογία
 • Τιμή
 • στοκ
 • Διαθεσιμότητα
 • Προσθήκη στο καλάθι
 • Περιγραφή
 • Περιεχόμενο
 • Βάρος
 • Διαστάσεις
 • Πρόσθετες πληροφορίες
 • Γνωρίσματα
 • Προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά
 • Τα προσαρμοσμένα πεδία
Συγκρίνω
Αγαπημένα 0
Άνοιγμα σελίδας λίστας επιθυμιών Συνεχίστε τις αγορές